کار دانشجویی

کار دانشجویی

ایران ,تهران

۱۳۹۸/۰۴/۳۰


قیمت : تماس بگیرید
استخدام نیروی فنی آشنا به نرم افزار سه بعدی جهت کار در شرکت مهندسی و پزشکی

استخدام نیروی فنی آشنا به نرم افزار سه بعدی جهت کار در شرکت مهندسی و پزشکی

ترکیه ,آنکارا

۱۳۹۸/۰۴/۲۶


قیمت : تماس بگیرید
استخدام بازاریاب در استانبول

استخدام بازاریاب در استانبول

ترکیه ,استانبول

۱۳۹۸/۰۴/۱۴


قیمت : تماس بگیرید
استخدام نیروی فنی آشنا به نرم افزار سه بعدی جهت کار در شرکت مهندسی و پزشکی

استخدام نیروی فنی آشنا به نرم افزار سه بعدی جهت کار در شرکت مهندسی و پزشکی

ترکیه ,ازمیر

۱۳۹۸/۰۴/۱۲


قیمت : تماس بگیرید
کاریابی و اقامت رسمی ترکیه

کاریابی و اقامت رسمی ترکیه

ترکیه ,آنتالیا

۱۳۹۸/۰۴/۱۰


قیمت : تماس بگیرید
کاریابی ایرانیان در ترکیه

کاریابی ایرانیان در ترکیه

ترکیه ,استانبول

۱۳۹۸/۰۴/۱۰


قیمت : تماس بگیرید
بازاریاب با پورسانت عالی - بازاریاب و فروشنده زعفران و خشکبار ایرانی

بازاریاب با پورسانت عالی - بازاریاب و فروشنده زعفران و خشکبار ایرانی

ترکیه ,استانبول

۱۳۹۸/۰۴/۰۹


قیمت : 1/800 لیر
درخواست نیروی ساده و فنی در استانبول

درخواست نیروی ساده و فنی در استانبول

ترکیه ,استانبول

۱۳۹۸/۰۴/۰۵


قیمت : تماس بگیرید
کارگاه پاکت سازی

کارگاه پاکت سازی

ترکیه ,آنکارا

۱۳۹۸/۰۴/۰۳


قیمت : تماس بگیرید
کار در منزل جهت سنگ دوزی پارچه

کار در منزل جهت سنگ دوزی پارچه

ترکیه ,مانیسا

۱۳۹۸/۰۳/۲۷


قیمت : تماس بگیرید
درخواست نیروی کار خانم

درخواست نیروی کار خانم

ترکیه ,استانبول

۱۳۹۸/۰۳/۲۵


قیمت : تماس بگیرید
کار تکستیل در کارخانه کوتون

کار تکستیل در کارخانه کوتون

ترکیه ,استانبول

۱۳۹۸/۰۳/۲۴


قیمت : 1/800 لیر